Značka spolehlivosti


KALENDÁŘ AKCÍ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      

Rádi byste nám pomohli?

Dobrovolnictví je nepostradatelnou součástí Vily a hlavně zahrady. Bez vás bychom to nezvládli!

DSC_0041 dsc_0040 DSC_0045

Přiložte ruku k dílu a získejte cenné zkušenosti!

Chcete se naučit novým věcem, získat nové zkušenosti, přátele, kontakty nebo si jenom připsat další řádek do životopisu? Pojďte nám pomoci do Vily Čerych. Můžete si sami vybrat odvětví, ve kterém byste nám chtěli pomoci. Když se vám u nás bude líbit, může dojít k další vzájemné spolupráci. Chceme se nejdříve se svými budoucími kolegy pořádně poznat a po pozici dobrovolníka může následovat pozice placeného spolupracovníka na DPP a později i zaměstnanecký poměr na částečný nebo i celý úvazek. Tato praxe se nám osvědčila a dále v ní chceme pokračovat.

Můžeme vám nabídnout úhradu nákladů spojených s cestou na místo výkonu činnosti. Také za vás zaplatíme případné zajištění stravy a ubytování, každý případ posoudíme individuálně. Samozřejmě vám poskytneme pojištění dobrovolníka a vydáme vám potvrzení o rozsahu a obsahu vykonané činnosti.

Pro dobrovolníky nabízíme tyto možnosti činností:

 • Pomocné práce při organizaci kulturních a společenských akcích pořádaných ve Vile, ale i mimo ni
 • Pomocné práce při realizaci výukových vzdělávacích programů, především ekologických
 • Pomoc při propagaci a PR správa facebookových stránek, pomoc při psaní reportáží a tiskových zpráv, focení při akcích, …
 • Pomocné práce administrativní při psaní žádostí o dotace, ale i při realizaci podpořených projektů
 • Pomocné práce v účetnictví, třídění a archivace dokladů
 • Práce při obnově a údržbě Vily Čerych
 • Práce v regionálním informačním centru, obsluha klientů, doplňování a aktualizace databází

Termíny a časový rozsah pracovních činností záleží na osobní domluvě a jsou volně přizpůsobitelné.

Kontakt: Jiří Kmoníček - koordinátor dobrovolníků, tel.: +420 491 426 600, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu 

Firemní dobrovolnictví

Spolupracujeme s platformou Byznys pro společnost a portálem www.zapojimse.cz

Firemní dobrovolnictví je dnes pro stále větší množství firem smysluplná a běžná forma naplňování jejich společenské odpovědnosti. Firemní dobrovolnictví přináší užitek všem zapojeným stranám. Firma poskytne práci, čas a znalosti svých zaměstnanců. Zaměstnanci pomohou tam, kde je to opravdu potřeba a získají obohacující zkušenost s veřejně prospěšnou organizací, což působí na rozvoj jejich hodnot a pozitivní vztah k zaměstnavateli.

Firemní dobrovolníci nás pravidelně navštěvují především z větších firem (ČEZ, Vodafone, ČSOB, Česká spořitelna, Hilti, Allianz…). Děkujeme jim za přízeň a odvedenou práci!

 

Z činnosti firemních dobrovolníků ve Vile Čerych:

"Svou prací nám dobrovolníci pomáhají odstraňovat léta odkládané práce, na které nikdy nezbyde v běžném provozu čas. O to víc nás potom těší výsledek!"

******************************************************************************

"Někdy nám přijdou jako andělé, kteří v pravý čas přijdou na pomoc, když už si říkáme, že letos se nám zahradu Vily Čerych snad nepodaří ani udržet v pořádku."

******************************************************************************

"Dobrovolnický den je pro zahradu Vily Čerych dnem „oživení“. Dobrovolníci tu vždy odvedou pořádný kus práce. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Dámy se pustily s vervou do nesnadného úkolu – zbavit dřevěný altán nánosů špíny a mechu. Během dne altán začínal opět svítit bílým nátěrem. Sami bychom takovou práci dělali minimálně jeden týden. DÍKY za VAŠI POMOC."   

******************************************************************************     

"Dobrovolníci zastanou spoustu práce, proto se na ně vždycky těšíme a musíme se na ně důkladně připravit, aby neměli pocit, že zahálejí. Kromě toho se vždy zajímají i o příběh a smysl celého projektu. Rádi po skončení práce vyslechnou příběh Vily a absolvují krátkou prohlídku."

 

Zapojte se do veřejné sbírky

Vila Čerych je svědkem pravidelného pořádaní různých kulturních a benefičních akcí, prostředků na její další rozvoj ale stále není dost. Vlastník Vily, Nadace rozvoje občanské společnosti, společně s námi, provozovateli Vily, se rozhodla otevřít veřejnou sbírku. Získané prostředky budou použity na obnovu a další rozvoj této kulturní památky, opomenuta nebude ani přilehlá zahrada.

Finanční prostředky je možné věnovat dvěma způsoby:

 • zasláním na zvláštní bankovní účet č. 505333572/5500 u Raiffeisenbank, a.s.
 • osobně vložením do pokladničky umístěné ve Vile

Pokud si zvolíte druhý způsob, je možné spojit příjemné s užitečným – rádi Vás po Vile provedeme.

Sbírka byla povolena Magistrátem hlavního města Prahy 30. ledna 2013 pod č.j. S-MHMP/58245/2013, 59572/2013.

Díky finančním prostředkům z veřejné sbírky se mohlo zrealizovat například:

 • oprava a nový nátěr oken v prvním patře
 • zprovoznění svodů dešťové vody (výměna za funkční)

Dárci

Staňte se dobrovolným dárcem, velice si vážíme každé poskytnuté finanční částky. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, která umožní odečtení daru od Vašeho daňového základu. Poskytneme Vám informace a fotografie o tom, jak konkrétně Vaše peníze pomohly.

Uvítáme také jakoukoliv materiální podporu a dobrovolnickou práci, například při údržbě zahrady.

 

Kalendář akcí

18. únor 2019
Slovinsko – přednáška

Cestopisná přednáška s Kateřinou Voňkovou.

26. únor 2019
Mezilidské vztahy-sebepoznání

Povídání o umění sebepoznání.

01. březen 2019
Průřez tvorbou Hany Koblížkové-Šálové

Výstava obrazů. Vernisáž 1.března v 17 hodin.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Štědrý dar bratří Čerychů je významným činem dokládajícím více než zřetelně, že restituce mohou přispět nejen k narovnání starých křivd, ale i k obecnému prospěchu, o jehož rozkvět Nadace rozvoje občanské společnosti pečuje. Dar přichází v pravý čas, v době, kdy se diskutuje o dalším směřování české společnosti." děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pan Vladimír Wolf, při slavnostním předávání Vily v roce 2001