KALENDÁŘ AKCÍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30          

Rádi byste pomohli?

Pokud máte chuť podpořit krásné místo a pestrou činnost naší organizace, nabízíme širokou škálu možností, jak to učinit:

Dary finanční – Každá koruna se počítá! Lze přispět:

  • obecně na opravu a údržbu Vily Čerych
  • na konkrétní akci, vybavení, nové nářadí - seznam

Vystavení potvrzení o poskytnutí daru je samozřejmostí. Při částce nad 1000,- Kč můžete potvrzení použít pro snížení základu daně z příjmu.

Dary materiální – Vilu zkrášlujeme díky vám!

dobový nábytek, nádobí, porcelán, ubrusy, prostírky - vše vítáme

Dobrovolnictví

  • Jednotlivci - Každý může pomoci! Různorodé práce je tu dost:

na zahradě, pomoc na kulturních akcích, výpomoc v informačním centru, při realizaci výukových programů, administrativní činnost

  • Firemní - Výsledky jsou opravdu vidět!

Jakákoli firma se může nahlásit a my pro ni připravíme celodenní pracovní náplň.

Spolupracujeme s platformou Byznys pro společnost a portálem www.zapojimse.cz.

 

Veřejná sbírka

Vlastník Vily, Nadace rozvoje občanské společnosti, společně s námi, provozovateli Vily, otevřela veřejnou sbírku. Získané prostředky budou použity na obnovu a další rozvoj

této kulturní památky včetně přilehlé zahrady.

  • zasláním na zvláštní bankovní účet č. 66772222/0800
  • osobně vložením do pokladničky umístěné ve Vile

Sbírka byla povolena Magistrátem hlavního města Prahy 30. ledna 2013 pod č.j. S-MHMP/58245/2013, 59572/2013.

Dárci

Staňte se dobrovolným dárcem, velice si vážíme každé poskytnuté finanční částky. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, která umožní odečtení daru od Vašeho daňového základu. Poskytneme Vám informace a fotografie o tom, jak konkrétně Vaše peníze pomohly.

Uvítáme také jakoukoliv materiální podporu a dobrovolnickou práci, například při údržbě zahrady.

Kalendář akcí

03. květen 2019
Relaxační malování SVĚTLO A ZRCADLENÍ

Relaxace malováním suchým pastelem.

11. květen 2019
Férová snídaně 2019

Celosvětová osvětová akce.

28. květen 2019
Kurz šití dětské hračky – panenka

Kurz šití s Ing. Magdou Pohlovou.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás ...

"Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za to, že jsme ve vile mohli natáčet a za Váš vstřícný přístup. Moc se nám zde líbilo - je vidět, že o vilu s láskou pečujete."

za všechny z Pardubic
Vilém Branda


P1110251