KALENDÁŘ AKCÍ
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rádi byste pomohli?

Pokud máte chuť podpořit krásné místo a pestrou činnost naší organizace, nabízíme širokou škálu možností, jak to učinit:

Dary finanční – Každá koruna se počítá! Lze přispět:

  • obecně na opravu a údržbu Vily Čerych
  • na konkrétní akci, vybavení, nové nářadí - seznam

Vystavení potvrzení o poskytnutí daru je samozřejmostí. Při částce nad 1000,- Kč můžete potvrzení použít pro snížení základu daně z příjmu.

Dary materiální – Vilu zkrášlujeme díky vám!

dobový nábytek, nádobí, porcelán, ubrusy, prostírky - vše vítáme

Dobrovolnictví

  • Jednotlivci - Každý může pomoci! Různorodé práce je tu dost:

na zahradě, pomoc na kulturních akcích, výpomoc v informačním centru, při realizaci výukových programů, administrativní činnost

  • Firemní - Výsledky jsou opravdu vidět!

Jakákoli firma se může nahlásit a my pro ni připravíme celodenní pracovní náplň.

Spolupracujeme s platformou Byznys pro společnost a portálem www.zapojimse.cz.

 

Veřejná sbírka

Vlastník Vily, Nadace rozvoje občanské společnosti, společně s námi, provozovateli Vily, otevřela veřejnou sbírku. Získané prostředky budou použity na obnovu a další rozvoj

této kulturní památky včetně přilehlé zahrady.

  • zasláním na zvláštní bankovní účet č. 66772222/0800
  • osobně vložením do pokladničky umístěné ve Vile

Sbírka byla povolena Magistrátem hlavního města Prahy 30. ledna 2013 pod č.j. S-MHMP/58245/2013, 59572/2013.

Dárci

Staňte se dobrovolným dárcem, velice si vážíme každé poskytnuté finanční částky. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, která umožní odečtení daru od Vašeho daňového základu. Poskytneme Vám informace a fotografie o tom, jak konkrétně Vaše peníze pomohly.

Uvítáme také jakoukoliv materiální podporu a dobrovolnickou práci, například při údržbě zahrady.

Kalendář akcí

15. červenec 2019
Kurz kaligrafie 2019

Kurz krasopisu s Nikolou Klanicovou.

13. září 2019
Den otevřených dveří 2019

Přijďte se podívat do prostor, které dýchají prvorepublikovou atmosférou-komentované prohlídky.

05. říjen 2019
Výstava na stromech 2019

Celosvětová akce sdružení NaZemi.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Štědrý dar bratří Čerychů je významným činem dokládajícím více než zřetelně, že restituce mohou přispět nejen k narovnání starých křivd, ale i k obecnému prospěchu, o jehož rozkvět Nadace rozvoje občanské společnosti pečuje. Dar přichází v pravý čas, v době, kdy se diskutuje o dalším směřování české společnosti." děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pan Vladimír Wolf, při slavnostním předávání Vily v roce 2001