Značka spolehlivosti


KALENDÁŘ AKCÍ
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28        

Jak pomoci

Zapojte se do veřejné sbírky

Vila Čerych je svědkem pravidelného pořádaní různých kulturních a benefičních akcí, prostředků na její další rozvoj ale stále není dost. Vlastník Vily, Nadace rozvoje občanské společnosti, společně s námi, provozovateli Vily, se rozhodla otevřít veřejnou sbírku. Získané prostředky budou použity na obnovu a další rozvoj této kulturní památky, opomenuta nebude ani přilehlá zahrada.

Finanční prostředky je možné věnovat dvěma způsoby:

  • zasláním na zvláštní bankovní účet č. 505333572/5500 u Raiffeisenbank, a.s.
  • osobně vložením do pokladničky umístěné ve Vile

Pokud si zvolíte druhý způsob, je možné spojit příjemné s užitečným – rádi Vás po Vile provedeme.

Sbírka byla povolena Magistrátem hlavního města Prahy 30. ledna 2013 pod č.j. S-MHMP/58245/2013, 59572/2013.

Díky finančním prostředkům z veřejné sbírky se mohlo zrealizovat například:

  • opravu a nový nátěr oken v prvním patře
  • zprovoznění svodů dešťové vody (výměna za funkční)

Dárci

Staňte se dobrovolným dárcem, velice si vážíme každé poskytnuté finanční částky. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, která umožní odečtení daru od Vašeho daňového základu. Poskytneme Vám informace a fotografie o tom, jak konkrétně Vaše peníze pomohly.

Uvítáme také jakoukoliv materiální podporu a dobrovolnickou práci, například při údržbě zahrady.

Kalendář akcí

20. únor 2018
Růžová přednáška

Přednáška o královnách květin-růžích.

22. únor 2018
KURZ ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKŮ

Kurz zdobení perníčků s velmistr-perníkářkou PhDr. Danou Holmanovou.

26. únor 2018
6 tisíc kilometrů do Černobylu a Pobaltí

Přednáška a promítání s cestovatelem Jaroslavem Pichem.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Štědrý dar bratří Čerychů je významným činem dokládajícím více než zřetelně, že restituce mohou přispět nejen k narovnání starých křivd, ale i k obecnému prospěchu, o jehož rozkvět Nadace rozvoje občanské společnosti pečuje. Dar přichází v pravý čas, v době, kdy se diskutuje o dalším směřování české společnosti." děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pan Vladimír Wolf, při slavnostním předávání Vily v roce 2001