Značka spolehlivosti


KALENDÁŘ AKCÍ
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31            

Zahrada

Rozlehlá zahrada o výměře 1,33 ha byla založena v roce 1925 podle návrhu předního českého zahradního architekta Josefa Kumpána z Prahy. Její prostor je bohatě členěn na jednotlivé charakterově odlišné části, které na sebe přirozeně navazují a vytvářejí tak jednotný kompoziční celek. Ve vzdálenějších koutech přechází ve volnější anglický park. Kromě základních vegetačních prvků – stromů a keřových skupin, doplněných květinovou výsadbou, jsou v jednotlivých částech umístěny drobné zahradní stavby.

Nejrozsáhlejší je centrální altán s postranními pergolami, který pohledově uzavírá reprezentativní zahradu s okrasným jezírkem. V jihozápadní části zahrady se nachází kašna a dřevěná zahradní besídka. Tyto stavby sehrávají v zahradě významnou roli, neboť vytvářejí rovnováhu k objektu vily a jsou významným estetickým prvkem v krajinářské kompozici. V roce 2005 proběhla za podpory Královéhradeckého kraje první etapa rekonstrukce, která reagovala na jejich havarijní stav.

 

Zahrada oplývá velkým dendrologickým bohatstvím s množstvím vzácných dřevin. Díky dlouholeté neodborné péči však zcela zpustla. V současné době se však její stav neustále zlepšuje, je jí navracena vážnost a úcta, kterou si zaslouží. Odborný dohled nad zahradou zajišťuje Ing. Eva Vízková.

Od roku 2010 je zde vytvářena tzv. Zážitková zahrada, která nabízí možnosti využití pro ekovýchovné, osvětové i relaxační aktivity, umožní vnímat zdejší genius loci a poznávat krásy místní přírody všemi smysly.

Kalendář akcí

10. leden 2019
Zimní pohlazení – koncert ZUŠ

Koncert žáků ZUŠ-zpěv a zobcové flétny.

17. leden 2019
Severní Indie

Cestopisná přednáška.

18. leden 2019
Relaxační malování „Labutí láska“

Přijďte relaxovat malováním s Danou Činčarovou.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Štědrý dar bratří Čerychů je významným činem dokládajícím více než zřetelně, že restituce mohou přispět nejen k narovnání starých křivd, ale i k obecnému prospěchu, o jehož rozkvět Nadace rozvoje občanské společnosti pečuje. Dar přichází v pravý čas, v době, kdy se diskutuje o dalším směřování české společnosti." děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pan Vladimír Wolf, při slavnostním předávání Vily v roce 2001