KALENDÁŘ AKCÍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        

Rod Čerychů

O počátek podnikatelský úspěchů rodiny se zasloužil především Antonín Čerych (1829 – 1902) – řezník, který se nejprve věnoval hostinství, stavebnictví, poté v Josefově založil cukrovar, působil také na Balkáně a do Josefova se vrátil roku 1897, kde vybudoval mechanickou výrobnu vázaných koberců, kterou záhy proměnil v tkalcovnu. Byl dvakrát ženat a měl celkem devět dětí.

Jedním ze synů byl Jiří Čerych (1896 – 1977) narozen ve Slavonii (dnes Chorvatsko) a později žil v Josefově.

Po svatbě se usadil v České Skalici, zde v rodinné vile, kterou jeho manželka Marie Bartoňová dostala jako svatební dar od svého strýce Ladislava Bartoně. Ve zdejší vile se jim narodili dva synové Ladislav (1925 – 2012) a Jiří (1928 – 2011). Zlomovým obdobím pro rodinu byl poválečný vývoj, kdy byly továrny zestátněny a rokem 1948 přišli Čerychové o veškerý svůj majetek. Synové odešli legálně za studiemi a rodiče je následovali ilegálním přechodem do Bavorska. Čerychovi se usídlili ve Švýcarsku.

Biografie Ladislava Čerycha (1925 – 2012)

Ladislav ČerychDr. Ladislav Čerychbyl jeden ze světově uznávaných odborníků v oblasti sociologie a problematiky evropské spolupráce. Pracoval například v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), byl ředitelem projektu Plan Europe 2000 v Evropské kulturní nadaci, vedl Evropský ústav pro vzdělávání a sociální politiku. Byl u zrodu emigrantského časopisu Skutečnost a spoluzakladatelem programu vysokých škol Erasmus.

Z Československa odešel, když mu bylo 22 let - pár měsíců po převzetí vlády komunisty. Jeho bratr Jiří opustil republiku o něco dříve. Rodiče svůj boj o právo na slušný život a svůj majetek vzdali necelý rok po svých synech. Jiřího cesta vedla nejprve do Maroka a jiných afrických zemí, svoji profesní kariéru ukončil ve Světové bance ve Washingtonu.

Ladislav odešel nejprve do Anglie.  Společně s Pavlem Tigridem stál u zrodu rádia Svobodná Evropa, kde pracoval v letech 1952-53 jako redaktor. O pár let později se začal zapojovat do vzdělávacích programů a u této oblasti už zůstal.

Spolupracoval s UNESCO a OECD, spolu s Georgem Sorosem stál u zrodu Středoevropské univerzity. Když univerzita přesídlila z Prahy do Budapešti, Ladislav Čerych zůstal alespoň částečně v Čechách - cestuje mezi Prahou a Paříží. Od roku 1994 byl ředitelem střediska vzdělávací politiky při pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1998 mu byla udělena medaile Jana Amose Komenského. V roce 2009 byla Ladislavu Čerychovi udělena cena "Osobnost roku". Tuto cenu mu udělilo Fórum dárců za osobní mecenášství a celoživotní přínos. V roce 2010 se stal Ladislav Čerych čestným občanem města Česká Skalice.

Ladislav Čerych se zajímal o dění a navštěvoval Vilu Čerych do posledních dnů.

Pan Ladislav Čerych zemřel 9. srpna 2012 v Praze.

Více o Ladislavu Čerychovi.

Biografie Jiřího Čerycha (1928 – 2011)

Jiří ČerychJiří Čerych se narodil jako druhý syn manželů Čerychových. Po absolvování gymnázia v Náchodě odešel roku 1947 studovat ekonomii do Švýcarska a od té doby se do rodné vily již nevrátil. Po úspěšném absolvování studií pracoval v textilní továrně svého otce v Maroku. Poté byl úředníkem ministerstva financí v Habeši a dále ekonomem rozsáhlé firmy SIEMENS. Od roku 1971 až do svého odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1992 pracoval ve Světové bance ve Washingtonu.

Pan Jiří Čerych zemřel 4. října 2011 ve Francii.

Kalendář akcí

» Žádné akce nebyly nalezeny.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás ...

"Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za to, že jsme ve vile mohli natáčet a za Váš vstřícný přístup. Moc se nám zde líbilo - je vidět, že o vilu s láskou pečujete."

za všechny z Pardubic
Vilém Branda


P1110251