KALENDÁŘ AKCÍ
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Rod Čerychů

O počátek podnikatelský úspěchů rodiny se zasloužil především Antonín Čerych (1829 – 1902) – řezník, který se nejprve věnoval hostinství, stavebnictví, poté v Josefově založil cukrovar, působil také na Balkáně a do Josefova se vrátil roku 1897, kde vybudoval mechanickou výrobnu vázaných koberců, kterou záhy proměnil v tkalcovnu. Byl dvakrát ženat a měl celkem devět dětí.

Jedním ze synů byl Jiří Čerych (1896 – 1977) narozen ve Slavonii (dnes Chorvatsko) a později žil v Josefově.

Po svatbě se usadil v České Skalici, zde v rodinné vile, kterou jeho manželka Marie Bartoňová dostala jako svatební dar od svého strýce Ladislava Bartoně. Ve zdejší vile se jim narodili dva synové Ladislav (1925 – 2012) a Jiří (1928 – 2011). Zlomovým obdobím pro rodinu byl poválečný vývoj, kdy byly továrny zestátněny a rokem 1948 přišli Čerychové o veškerý svůj majetek. Synové odešli legálně za studiemi a rodiče je následovali ilegálním přechodem do Bavorska. Čerychovi se usídlili ve Švýcarsku.

Biografie Ladislava Čerycha (1925 – 2012)

Ladislav ČerychDr. Ladislav Čerychbyl jeden ze světově uznávaných odborníků v oblasti sociologie a problematiky evropské spolupráce. Pracoval například v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), byl ředitelem projektu Plan Europe 2000 v Evropské kulturní nadaci, vedl Evropský ústav pro vzdělávání a sociální politiku. Byl u zrodu emigrantského časopisu Skutečnost a spoluzakladatelem programu vysokých škol Erasmus.

Z Československa odešel, když mu bylo 22 let - pár měsíců po převzetí vlády komunisty. Jeho bratr Jiří opustil republiku o něco dříve. Rodiče svůj boj o právo na slušný život a svůj majetek vzdali necelý rok po svých synech. Jiřího cesta vedla nejprve do Maroka a jiných afrických zemí, svoji profesní kariéru ukončil ve Světové bance ve Washingtonu.

Ladislav odešel nejprve do Anglie.  Společně s Pavlem Tigridem stál u zrodu rádia Svobodná Evropa, kde pracoval v letech 1952-53 jako redaktor. O pár let později se začal zapojovat do vzdělávacích programů a u této oblasti už zůstal.

Spolupracoval s UNESCO a OECD, spolu s Georgem Sorosem stál u zrodu Středoevropské univerzity. Když univerzita přesídlila z Prahy do Budapešti, Ladislav Čerych zůstal alespoň částečně v Čechách - cestuje mezi Prahou a Paříží. Od roku 1994 byl ředitelem střediska vzdělávací politiky při pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1998 mu byla udělena medaile Jana Amose Komenského. V roce 2009 byla Ladislavu Čerychovi udělena cena "Osobnost roku". Tuto cenu mu udělilo Fórum dárců za osobní mecenášství a celoživotní přínos. V roce 2010 se stal Ladislav Čerych čestným občanem města Česká Skalice.

Ladislav Čerych se zajímal o dění a navštěvoval Vilu Čerych do posledních dnů.

Pan Ladislav Čerych zemřel 9. srpna 2012 v Praze.

Více o Ladislavu Čerychovi.

Biografie Jiřího Čerycha (1928 – 2011)

Jiří ČerychJiří Čerych se narodil jako druhý syn manželů Čerychových. Po absolvování gymnázia v Náchodě odešel roku 1947 studovat ekonomii do Švýcarska a od té doby se do rodné vily již nevrátil. Po úspěšném absolvování studií pracoval v textilní továrně svého otce v Maroku. Poté byl úředníkem ministerstva financí v Habeši a dále ekonomem rozsáhlé firmy SIEMENS. Od roku 1971 až do svého odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1992 pracoval ve Světové bance ve Washingtonu.

Pan Jiří Čerych zemřel 4. října 2011 ve Francii.

Kalendář akcí

06. září 2019
BEZ NÁS

1. členská výstava Spolku Východočeský fotograf.

13. září 2019
Den otevřených dveří

Přijďte se podívat do prostor, které dýchají prvorepublikovou atmosférou-komentované prohlídky.

30. září 2019
LEVNĚJI nebo KVALITNĚ?

Jak hodnotit veřejnou zakázku nejen podle ceny? Půldenní kurz.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Chtěli bychom ještě jednou za všechno poděkovat, za velmi profesionální přístup, za bezchybnou organizaci a za krásné místo, na kterém jsme mohli strávit část našeho výjimečného dne:-). Moc se nám u Vás líbilo a třeba se k Vám ještě vrátíme na nějaké to výročí svatby nebo jinou svatbu (určitě vilu budeme doporučovat). Mějte se krásně a ještě jednou díky celému týmu kolem Vily Čerych." Novomanželé Šnáblovi, e-mail 6. 9. 2016