KALENDÁŘ AKCÍ
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

Rod Bartoňů

Rod Bartoň - Dobenín

Nejznámějším a nejúspěšnějším členem rodiny byl Josef Bartoň (1838 – 1920) – tkadlec, který se vypracoval na majitele textilní továrny v Náchodě, Nového Města nad Metují a okolí. S manželkou Annou měl 11 dětí. Císař František Josef I. mu roku 1912 udělil dědičný šlechtický titul „rytíř“ s predikátem „z Dobenína“ a dědičným erbem. Jak Josef Bartoň, tak později i synové finančně přispívali na různé projekty: vystavěli okresní sirotčinec v Náchodě, pro děti svých zaměstnanců postavili v Orlických horách ozdravovnu, v Novém Městě nad Metují vybudovali chorobinec. Nabyté zkušenosti Josef Bartoň předával svým čtyřem synům, kteří v továrně pomáhali od raného mládí. Všichni se vyučili barvířskému řemeslu a zůstali po celý život v textilním oboru. I oni dosahovali velkých podnikatelských úspěchů.

Nejstarší syn Ladislav Bartoň (1858 – 1939) si postavil vlastní tkalcovnu u Prahy, ale nakonec zakotvil v České Skalici. Zde vybudoval nový typ textilní továrny – parní barevnu a tiskárnu a později tkalcovnu. Žil v bezdětném manželství, ale v roce 1913 přibyla do rodiny neteř Marie, jelikož její otec Cyril náhle ovdověl. Této neteři daroval Ladislav u příležitosti jejího sňatku s Jiřím Čerychem tuto vilu, která stojí proti někdejší Bartoňově továrně.

Za druhé světové války výroba v rodinném podniku klesla, ale továrny ještě v majetku rodiny zůstaly. Až po roce 1945 došlo k postupnému zestátnění a po roce 1948 přišli Bartoňové o veškerý svůj majetek, včetně rodinných sídel. Rodina nakonec nalezla azyl v Torontu.

Kalendář akcí

26. únor 2019
Mezilidské vztahy-sebepoznání

Povídání o umění sebepoznání.

01. březen 2019
Průřez tvorbou Hany Koblížkové-Šálové

Výstava obrazů. Vernisáž 1.března v 17 hodin.

12. březen 2019
Případ Litoboř – 50. léta

Vyprávění o akci STB v obci Litoboř v 50. letech.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Ušlechtilost bratrů Ladislava a Jiřího Čerychových není běžným jevem. Rodinnou vilu darovali organizaci podporující subjekty, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám. Oceňuji záměr dárců, aby se objekt využíval k neziskovým a vzdělávacím cílům a k rozvoji evropské spolupráce. Výsledky práce budou tak ku prospěchu města i Euroregionu." velvyslanec Evropské unie v ČR Jeho Excelence Ramiro Cibrián; při slavnostním předávání Vily v roce 2001