KALENDÁŘ AKCÍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30          

Rod Bartoňů

Rod Bartoň - Dobenín

Nejznámějším a nejúspěšnějším členem rodiny byl Josef Bartoň (1838 – 1920) – tkadlec, který se vypracoval na majitele textilní továrny v Náchodě, Nového Města nad Metují a okolí. S manželkou Annou měl 11 dětí. Císař František Josef I. mu roku 1912 udělil dědičný šlechtický titul „rytíř“ s predikátem „z Dobenína“ a dědičným erbem. Jak Josef Bartoň, tak později i synové finančně přispívali na různé projekty: vystavěli okresní sirotčinec v Náchodě, pro děti svých zaměstnanců postavili v Orlických horách ozdravovnu, v Novém Městě nad Metují vybudovali chorobinec. Nabyté zkušenosti Josef Bartoň předával svým čtyřem synům, kteří v továrně pomáhali od raného mládí. Všichni se vyučili barvířskému řemeslu a zůstali po celý život v textilním oboru. I oni dosahovali velkých podnikatelských úspěchů.

Nejstarší syn Ladislav Bartoň (1858 – 1939) si postavil vlastní tkalcovnu u Prahy, ale nakonec zakotvil v České Skalici. Zde vybudoval nový typ textilní továrny – parní barevnu a tiskárnu a později tkalcovnu. Žil v bezdětném manželství, ale v roce 1913 přibyla do rodiny neteř Marie, jelikož její otec Cyril náhle ovdověl. Této neteři daroval Ladislav u příležitosti jejího sňatku s Jiřím Čerychem tuto vilu, která stojí proti někdejší Bartoňově továrně.

Za druhé světové války výroba v rodinném podniku klesla, ale továrny ještě v majetku rodiny zůstaly. Až po roce 1945 došlo k postupnému zestátnění a po roce 1948 přišli Bartoňové o veškerý svůj majetek, včetně rodinných sídel. Rodina nakonec nalezla azyl v Torontu.

Kalendář akcí

03. květen 2019
Relaxační malování SVĚTLO A ZRCADLENÍ

Relaxace malováním suchým pastelem.

11. květen 2019
Férová snídaně 2019

Celosvětová osvětová akce.

28. květen 2019
Kurz šití dětské hračky – panenka

Kurz šití s Ing. Magdou Pohlovou.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Štědrý dar bratří Čerychů je významným činem dokládajícím více než zřetelně, že restituce mohou přispět nejen k narovnání starých křivd, ale i k obecnému prospěchu, o jehož rozkvět Nadace rozvoje občanské společnosti pečuje. Dar přichází v pravý čas, v době, kdy se diskutuje o dalším směřování české společnosti." děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pan Vladimír Wolf, při slavnostním předávání Vily v roce 2001