KALENDÁŘ AKCÍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30          

Dům

Vila Čerych patří ke klenotům české předválečné architektury. Honosný dvoupatrový dům s velkou zahradou byl svatebním darem továrníka Ladislava Bartoně z Dobenína své neteři Marii Bartoňové - Čerychové.

Rodinné sídlo Čerychů navrhl přední český architekt Otakar Novotný, autor budovy slavného pražského Mánesa nebo obchodního a obytného domu nakladatele Štence v Praze. Ve svých dílech sledoval architekt Novotný linii naznačenou svým učitelem architektem Janem Kotěrou, navazuje na jeho předválečné stavby z bílých cihel. Dá se říci, že Čerychova vila je na samém konci řady těchto staveb, které se všechny vyznačují jemnou profilací říms a racionálním rozvržením ploch i objemů.

Nové bylo ale dekorativní použití oblouků, oblíbeného motivu rondokubismu i stylu art deco. Čerychova vila měla ambice stát se moderním reprezentativním sídlem, kde se vysokým společenským nárokům přizpůsobil vzhled vily i jejího okolí. K efektním prvkům patřilo široké schodiště vedoucí do zahrady, jejíž součástí je i velký dekorativní bazén, v jehož rozích bývaly umístěny kovové žáby jako chrliče vody. Zahradní architektura - altán a pergoly s lavičkami - pocházejí od zahradního architekta Josefa Kumpána.

Vzácný architektonický objekt společně s přilehlou zahradou o rozloze 1,33 ha je zanesen do seznamu chráněných kulturních památek. Rodina Čerychových, která zde od poloviny dvacátých let bydlela, budovu opustila krátce po komunistickém puči v roce 1948. Od té doby byl objekt využíván jako sídlo krajské politické školy Svazu československé mládeže a později jako zdravotnické středisko. Obdobně necitlivým způsobem se minulý režim postaral i o "údržbu" výjimečné zahrady architekta Kumpána. Kultivovaná a promyšleně vysazovaná vegetace neúdržbou zplaněla a některé partie parku se proměnily v džungli. Postupně chátral bazén a rozpadaly se treláže a altány. Růžová zahrada nadobro zmizela.

 V rámci restituce po roce 1989 byl majetek rodině Čerychových v roce 1990 vrácen. Rodiče se již této nápravy nedožili a bratři Jiří a Ladislav se rozhodli v roce 2001 ke šlechetnému činu, objekt darovat Nadaci občanské společnosti (NROS) k neziskovým účelům, ke vzdělávání a rozvoji evropské spolupráce. Objekt vily byl přestavěn na vzdělávací středisko, odborný dohled včetně plánů přestavby provedla Ing. Arch. Zuzana Rákosníková z Prahy, která se obnově vily věnuje dodnes.

Provozovatelem vzdělávacího střediska se stalo v roce 2003 tehdy občanské sdružení, dnes obecně prospěšná společnost, Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS), které o kulturní památku pečuje a snaží se jí navrátit svůj původní lesk, a také zde organizuje programy zaměřené na vzdělávání, regionální rozvoj, podporu místní kultury, přeshraniční spolupráci.

 

 

Kalendář akcí

03. květen 2019
Relaxační malování SVĚTLO A ZRCADLENÍ

Relaxace malováním suchým pastelem.

11. květen 2019
Férová snídaně 2019

Celosvětová osvětová akce.

28. květen 2019
Kurz šití dětské hračky – panenka

Kurz šití s Ing. Magdou Pohlovou.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Štědrý dar bratří Čerychů je významným činem dokládajícím více než zřetelně, že restituce mohou přispět nejen k narovnání starých křivd, ale i k obecnému prospěchu, o jehož rozkvět Nadace rozvoje občanské společnosti pečuje. Dar přichází v pravý čas, v době, kdy se diskutuje o dalším směřování české společnosti." děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pan Vladimír Wolf, při slavnostním předávání Vily v roce 2001