KALENDÁŘ AKCÍ
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Historie

Vila Čerych je spjata s významnými jmény už od doby svého vzniku. Ať už se jednalo o majitele, příslušníky slavných mecenášských rodů Čerychů a Bartoňů, nebo autory návrhů vily a zahrady Otakara Novotného a Josefa Kumpána. Po roce 1989 Vila Čerych přivítala ve svých prostorách mnoho zajímavých osobností působících v různých oborech lidské činnosti.

Vila Čerych a její milníky:

1924      Ladislav Bartoň zahajuje stavbu vily dle projektu Ing. arch. Otakara Novotného,

             zahrada se zakládá dle architekta Josefa Kumpána

1925      vila se stává svatebním darem a slouží jako rodinné sídlo Čerychů

1948      vila je zkonfiskována

1949      do vily se stěhuje krajská politická škola

1953      vila se stává zdravotním střediskem

1958      vila a zahrada jsou prohlášeny kulturní památkou

1989      vila je navrácena původním majitelům

1999      zdravotní středisko vilu opouští

2001      bratři Čerychové darují vilu Nadaci rozvoje občanské společnosti

2003      z vily vzniká vzdělávací středisko Vila Čerych

2010      vila se zahradou se stává filmovým místem Odcházení Václava Havla

 

Řekli na slavnostním předání klíčů dne 24. května 2001

"Ušlechtilost bratrů Ladislava a Jiřího Čerychových není běžným jevem. Rodinnou vilu darovali organizaci podporující subjekty, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám. Oceňuji záměr dárců, aby se objekt využíval k neziskovým a vzdělávacím cílům a k rozvoji evropské spolupráce. Výsledky práce budou tak ku prospěchu města i Euroregionu." velvyslanec Evropské unie v ČR Jeho Excelence Ramiro Cibrián

 

"Jsem poctěn, že českoskalický klenot dostává darem právě Nadace rozvoje občanské společnosti, která za svoji devítiletou činnost v České republice prokázala svou životaschopnost úspěšnou spoluprací s dalšími neziskovými organizacemi, vysokými školami, vládními institucemi, podnikatelskými subjekty a médii. Oceňuji její nesnadný závazek postupně uvést vilu i zahradu opět do plného lesku. Přeji jí, aby se v těchto prostorách i v České Skalici cítila dobře." starosta České Skalice Ing. Jan Vlček

 

"Štědrý dar bratří Čerychů je významným činem dokládajícím více než zřetelně, že restituce mohou přispět nejen k narovnání starých křivd, ale i k obecnému prospěchu, o jehož rozkvět NROS pečuje. Dar přichází v pravý čas, v době, kdy se diskutuje o dalším směřování české společnosti." děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pan Vladimír Wolf

 

Kalendář akcí

06. září 2019
BEZ NÁS

1. členská výstava Spolku Východočeský fotograf.

13. září 2019
Den otevřených dveří

Přijďte se podívat do prostor, které dýchají prvorepublikovou atmosférou-komentované prohlídky.

30. září 2019
LEVNĚJI nebo KVALITNĚ?

Jak hodnotit veřejnou zakázku nejen podle ceny? Půldenní kurz.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás ...

"Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za to, že jsme ve vile mohli natáčet a za Váš vstřícný přístup. Moc se nám zde líbilo - je vidět, že o vilu s láskou pečujete."

za všechny z Pardubic
Vilém Branda


P1110251