Historie

Vila Čerych je spjata s významnými jmény už od doby svého vzniku. Ať už se jednalo o majitele, příslušníky slavných mecenášských rodů Čerychů a Bartoňů, nebo autory návrhů vily a zahrady Otakara Novotného a Josefa Kumpána. Po roce 1989 Vila Čerych přivítala ve svých prostorách mnoho zajímavých osobností působících v různých oborech lidské činnosti.

Vila Čerych a její milníky:

1924      Ladislav Bartoň zahajuje stavbu vily dle projektu Ing. arch. Otakara Novotného,

             zahrada se zakládá dle architekta Josefa Kumpána

1925      vila se stává svatebním darem a slouží jako rodinné sídlo Čerychů

1948      vila je zkonfiskována

1949      do vily se stěhuje krajská politická škola

1953      vila se stává zdravotním střediskem

1958      vila a zahrada jsou prohlášeny kulturní památkou

1989      vila je navrácena původním majitelům

1999      zdravotní středisko vilu opouští

2001      bratři Čerychové darují vilu Nadaci rozvoje občanské společnosti

2003      z vily vzniká vzdělávací středisko Vila Čerych

2010      vila se zahradou se stává filmovým místem Odcházení Václava Havla

 

Řekli na slavnostním předání klíčů dne 24. května 2001

"Ušlechtilost bratrů Ladislava a Jiřího Čerychových není běžným jevem. Rodinnou vilu darovali organizaci podporující subjekty, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám. Oceňuji záměr dárců, aby se objekt využíval k neziskovým a vzdělávacím cílům a k rozvoji evropské spolupráce. Výsledky práce budou tak ku prospěchu města i Euroregionu." velvyslanec Evropské unie v ČR Jeho Excelence Ramiro Cibrián

 

"Jsem poctěn, že českoskalický klenot dostává darem právě Nadace rozvoje občanské společnosti, která za svoji devítiletou činnost v České republice prokázala svou životaschopnost úspěšnou spoluprací s dalšími neziskovými organizacemi, vysokými školami, vládními institucemi, podnikatelskými subjekty a médii. Oceňuji její nesnadný závazek postupně uvést vilu i zahradu opět do plného lesku. Přeji jí, aby se v těchto prostorách i v České Skalici cítila dobře." starosta České Skalice Ing. Jan Vlček

 

"Štědrý dar bratří Čerychů je významným činem dokládajícím více než zřetelně, že restituce mohou přispět nejen k narovnání starých křivd, ale i k obecnému prospěchu, o jehož rozkvět NROS pečuje. Dar přichází v pravý čas, v době, kdy se diskutuje o dalším směřování české společnosti." děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pan Vladimír Wolf

 

Kalendář akcí

07. červen 2020
Víkend otevřených zahrad

Komentované prohlídky zahrady u Vily Čerych.

zobrazit všechny akce

Řekli o nás...

"Nikdy nezapomenu, jak jsem tam přijela prvně...je úžasné pozorovat, jak obrovský kus práce se za ty roky podařilo udělat. Ještě jednou díky, pane Čerychu, za ten velkorysý dar této zemi a České Skalici. Je to nádherné místo, které si své místo na mapě Evropy rozhodně zaslouží." Markéta Strouhalová, facebook 27. 5. 2015