Značka spolehlivosti


KALENDÁŘ AKCÍ
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      

Rod Bartoňů

Rod Bartoň - Dobenín

Nejznámějším a nejúspěšnějším členem rodiny byl Josef Bartoň (1838 – 1920) – tkadlec, který se vypracoval na majitele textilní továrny v Náchodě, Nového Města nad Metují a okolí. S manželkou Annou měl 11 dětí. Císař František Josef I. mu roku 1912 udělil dědičný šlechtický titul „rytíř“ s predikátem „z Dobenína“ a dědičným erbem. Jak Josef Bartoň, tak později i synové finančně přispívali na různé projekty: vystavěli okresní sirotčinec v Náchodě, pro děti svých zaměstnanců postavili v Orlických horách ozdravovnu, v Novém Městě nad Metují vybudovali chorobinec. Nabyté zkušenosti Josef Bartoň předával svým čtyřem synům, kteří v továrně pomáhali od raného mládí. Všichni se vyučili barvířskému řemeslu a zůstali po celý život v textilním oboru. I oni dosahovali velkých podnikatelských úspěchů.

Nejstarší syn Ladislav Bartoň (1858 – 1939) si postavil vlastní tkalcovnu u Prahy, ale nakonec zakotvil v České Skalici. Zde vybudoval nový typ textilní továrny – parní barevnu a tiskárnu a později tkalcovnu. Žil v bezdětném manželství, ale v roce 1913 přibyla do rodiny neteř Marie, jelikož její otec Cyril náhle ovdověl. Této neteři daroval Ladislav u příležitosti jejího sňatku s Jiřím Čerychem tuto vilu, která stojí proti někdejší Bartoňově továrně.

Za druhé světové války výroba v rodinném podniku klesla, ale továrny ještě v majetku rodiny zůstaly. Až po roce 1945 došlo k postupnému zestátnění a po roce 1948 přišli Bartoňové o veškerý svůj majetek, včetně rodinných sídel. Rodina nakonec nalezla azyl v Torontu.

Kalendář akcí

02. prosinec 2017
Vánoční trhy a Mikuláš

Prodej vánočního zboží, předvádění řemesel, Mikulášská nadílka s divadýlkem pro děti.

09. prosinec 2017
Vánoční koncert - PĚVECKÉ KOMORNÍ SDRUŽENÍ CANTUS JAROMĚŘ

Vánočně nás naladí svými písněmi jaroměřský CANTUS.

15. prosinec 2017
Relaxační malování

Relaxace malováním s Danou Činčarovou

zobrazit všechny akce

Řekli o nás ...

"Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za to, že jsme ve vile mohli natáčet a za Váš vstřícný přístup. Moc se nám zde líbilo - je vidět, že o vilu s láskou pečujete."

za všechny z Pardubic
Vilém Branda


P1110251